POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego www.konopnerolnictwo.pl

 

 1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego www.konopnerolnictwo.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Gospodarstwo Rolne Mikołaj Hnatiuk z siedzibą w Rabacinie, ul. Rabacino 24a, 77-143 Studzienice, NIP 8421734382, REGON 362779247 (dalej “Konopne Rolnictwo”).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep internetowy www.konopnerolnictwo.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniau w następujący sposób: 
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Urzytkownich w formularzach informacje 
   2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji zamówienia Użytkownika, itd.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Konopne Rolnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności sklepu internetowego www.konopnerolnictwo.pl, na które może wpłynąć między innymi rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego www.konopnerolnictwo.pl. O wszelkich zmianach Konopne Rolnictwo będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.konopnerolnictwo.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Konopne Rolnictwo. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pozostajemy do dyspozycji. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT